Fotografia wnętrz
Ładowarki emu.energy

Laureaci „Dobrego remontu”

Kamienica u zbiegu ulic Wielkiej i Szewskiej zwyciężyła w konkursie „Dobry remont”. Drugie miejsce zajął budynek znajdujący się na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Piekary, a trzecie – przy ul. Libelta 27.

Organizatorem konkursu „Dobry remont” na najlepszą renowację elewacji kamienicy jest Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania”, we współpracy z Urzędem Miasta Poznania, pod patronatem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Celem przedsięwzięcia jest ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego miasta oraz promocja dobrych praktyk. Głosowanie trwało do 15 grudnia. Uczestniczyło w nim 15 zabytkowych obiektów.

Pierwsza edycja konkursu „Dobry Remont” odbyła się w 2009 r. Nagrody za najlepiej przeprowadzony renowację przyznawano corocznie – aż do 2014 r. Po 5 latach wrócono do tej idei. Ze względu na dłuższy odstęp czasu, jaki minął od ostatniej edycji wybór kandydatów nie ogranicza się jedynie do aktywności inwestycyjnej z ostatniego roku, ale obejmuje szerszy katalog obiektów, których renowację przeprowadzono w ciągu kilku lat.

Zwycięzcą tegorocznego konkursu została kamienica znajdująca się pod adresem ul. Wielkiej 9 i ul. Szewskiej 21. Drugie miejsce zajął budynek u zbiegu ulic Ogrodowej 18 i Piekary 13, a trzecie – kamienica przy ul. Libelta 27. Zwycięski obiekt zostanie wyróżniony tabliczką z nazwą konkursu oraz wskazaniem „Niech świeci przykładem” – tak, aby każdy mógł zobaczyć wzór dobrych praktyk.

Konkurs „Dobry Remont” po raz kolejny odbywa się on pod patronatem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, we współpracy z Urzędem Miasta Poznania.

Listę wszystkich „kandydatów”, biorących udział w konkursie można zobaczyć na stronie: http://www.poznan.pl/mim/rewitalizacja/glosowanie-dobry-remont/konkurs-dobry-remont,140406.html.

Więcej informacji i konkursie można znaleźć na stronie Poznan.pl – https://www.poznan.pl/mim/info/news/dobry-remont-wybierz-najlepiej-odnowiona-kamienice,140986.html

x

Zobasz także

Pomoc niepełnosprawnym

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia zapoznała się z prowadzonymi przez miasto działaniami na rzecz ...

Pętla Piątkowska od macochy?

Radny Krzysztof Rosenkiewicz zapytał w interpelacji o możliwość modernizacji przystanków tramwajowych na trasie do pętli ...

Skwer im. G. Labudy

Na razie to jeszcze projekt uchwały, aby skwer u zbiegu ulic Marcelińskiej i Rycerskiej nazwać ...

Centrum Smochowic inaczej

Rozpoczynają się prace związane z przebudową placu u zbiegu ulic Karlińskiej, Muszkowskiej, Lemierzyckiej i Sułowskiej ...

Pływalnia na os. Zwycięstwa

Kamień węgielny z aktem erekcyjnym wmurowano na terenie budowy pływalni na os. Zwycięstwa. W uroczystości ...