Ukraina

Prozerpina bez gwiazd

Radny Mateusz Rozmiarek -donosi biuletyn.poznan.pl złożył interpelację w sprawie usunięcia gwiazd z podłoża fontanny Prozerpiny na Starym Rynku.

Radny pyta czy usunięcie w ramach przebudowy Starego Rynku, gwiazd symbolizujących cztery fontanny na płycie rynku, było działaniem konsultowanym z Miejskim Konserwatorem Zabytków i zrealizowanym za zgodą MKZ. Prosi też o wyjaśnienie czy gwiazdy były zabytkowe, gdzie się obecnie znajdują i w jaki sposób zostaną przez Miasto wykorzystane.

Urząd Miasta w odpowiedzi przypomina na wstępie, że prace konserwatorskie m.in. przy zabytkowej fontannie ze sceną rzeźbiarską przedstawiającą porwanie Prozerpiny przez Plutona, zlokalizowanej w północno-wschodniej części Starego Rynku, rozpoczęto jesienią 2023 r. Miejski Konserwator Zabytków zatwierdził opracowany na potrzeby przebudowy Starego Rynku program prac konserwatorskich. Wskazano nim, że istniejących przed przebudową form gwiazd nie należy odtwarzać.

W odpowiedzi na interpelację radnego znalazł się następujący cytat: „Konieczne jest ustalenie nowej, właściwej formy podestu – chodnika wokół fontanny. Dotyczy to formy krawężnika oraz sposobu ułożenia kamiennego bruku wokół fontanny. Obecna, wtórna forma estetyczna jest stylistycznie obca fontannie. (…) Należy usunąć nieestetyczną mozaikę z drobnej, nieregularnej kostki granitowej i zastąpić ją regularną kostką granitową układaną w wachlarze. Nie należy odtwarzać żadnych motywów zdobniczych, jak istniejące obecnie gwiazdki”.

Dalej Miasto informuje, że te elementy zostały rozebrane i nie zostaną wykorzystane. Na prace konserwatorskie wydano pozwolenie i są one wykonywane w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Foto: Fontanna przedstawiająca porwanie Prozerpiny przez Plutona, fot. Miasto Poznań

x

Zobasz także

Remont pętli na Junikowie

W sobotę 23 marca, rozpoczną się prace związane z remontem zadaszenia nad peronami tramwajowymi i ...

Tramwajem na Poznań Wschód

Radny Andrzej Rataj wystosował interpelację w sprawie planowanej trasy tramwajowej z pętli Zawady do stacji ...

Synagoga to zabytek

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków ...

Palmiarnia w bloku

Oficjalny profil Miasto Poznań na Facebooku umieścił w niedzielę post ze zdjęciami egzotycznej roślinności rosnącej ...

Spór w WSA o Maltę

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Jeronimo Martins w obszarze merytorycznym, uchylił jednak cztery punkty poznańskiej ...