Ukraina

Nowe trasy rowerowe

Infrastruktura dla rowerzystów poprawi komunikację w rejonie skrzyżowania przy AWF. Nowe drogi powstaną po obu stronach ul. Królowej Jadwigi między tym skrzyżowaniem a mostem Królowej Jadwigi, a także na odcinkach ul. Strzeleckiej i Kazimierza Wielkiego. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, którego celem jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Dzięki inwestycji poprawi się komfort dojazdu do centrum miasta, a także w stronę ronda Rataje. Wybudowane odcinki będą stanowić część trasy głównej łączącej centrum z rejonami Szczepankowa, zgodnie z Programem Rowerowym Miasta Poznania. Zostaną odpowiednio oświetlone i odwodnione. Przewidziany jest również montaż małej architektury: ławek, podpórek dla rowerzystów i koszy na śmieci – wskazuje Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca wybuduje drogę rowerową po południowej stronie ul. Królowej Jadwigi, która połączy istniejący przejazd przez ul. Droga Dębińska z mostem Królowej Jadwigi. Po drugiej stronie ulicy także powstanie nowy fragment trasy, łączący przejazd przez ul. Królowej Jadwigi z mostem i drogą rowerową w ul. Kazimierza Wielkiego. Na tym etapie inwestycji nie przewiduje się ingerencji w skrzyżowanie ul. Strzeleckiej, Królowej Jadwigi i Droga Dębińska. Trasa zaprojektowana została poza pasami drogowymi, częściowo wyznaczona zostanie w parku Tadeusza Mazowieckiego.

Przewidziana szerokość dróg rowerowych to 2,5 metra. Wzdłuż części z nich wybudowane zostaną chodniki o szerokości ok. 2 metrów. Po stronie południowej ul. Królowej Jadwigi trasa poprowadzona będzie za istniejącą linią drzew oraz słupami oświetleniowymi i trakcyjnymi. Po stronie północnej droga rowerowa przebiega przez park Tadeusza Mazowieckiego, wzdłuż chodnika parkowego, przy czym założeniem inwestycji jest minimalna ingerencja w istniejącą zieleń parku. Następnie trasa prowadzić będzie do wschodniej strony ul. Strzeleckiej i dalej do ul. Kazimierza Wielkiego, gdzie za przystankiem autobusowym połączy się z istniejącą infrastrukturą dla rowerzystów. W efekcie prac zmieni się geometria wlotu ul. Strzeleckiej w kierunku ul. Kazimierza Wielkiego.

Zbliżające się prace to pierwszy etap większej inwestycji, gdyż docelowo nowa droga rowerowa powstanie również na kolejnym odcinku ul. Strzeleckiej.

x

Zobasz także

Remont pętli na Junikowie

W sobotę 23 marca, rozpoczną się prace związane z remontem zadaszenia nad peronami tramwajowymi i ...

Tramwajem na Poznań Wschód

Radny Andrzej Rataj wystosował interpelację w sprawie planowanej trasy tramwajowej z pętli Zawady do stacji ...

Prozerpina bez gwiazd

Radny Mateusz Rozmiarek -donosi biuletyn.poznan.pl złożył interpelację w sprawie usunięcia gwiazd z podłoża fontanny Prozerpiny ...

Synagoga to zabytek

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków ...

Palmiarnia w bloku

Oficjalny profil Miasto Poznań na Facebooku umieścił w niedzielę post ze zdjęciami egzotycznej roślinności rosnącej ...