Ukraina

Z namiotem nad Wartę?

Radny Paweł Matuszak zapytał w interpelacji o możliwość stworzenia miejskiego pola namiotowego nad Wartą w pobliżu Katedry. Jego zdaniem mogłyby się tam zatrzymywać kampery, których popularność wzrosła w czasie pandemii.
Radny zauważa, że w czasie wakacji większość ludzi wyjeżdża na wypoczynek w różnej formie. Podczas pandemii popularne stały się wakacje w camperach – dużych samochodach turystycznych z częścią mieszkalną. Samochody tego typu mogą zatrzymać się wszędzie, ale najlepsze miejsca na biwak to pola namiotowe lub specjalne pola „camperowe” wyposażone w zasilanie elektryczne i ujęcie wody.

Zdaniem radnego takie miejsce mogłoby powstać nad Wartą w Poznaniu, przy ul. Panny Marii 22. Miejsce to znajduje się w centrum miasta i mogłoby przyciągnąć wielu turystów lubiących taki rodzaj wakacji. Obecnie ten teren jest niezagospodarowany, a przeznaczenie go na pole namiotowe byłoby dobrym wkładem w rozwój turystyki w mieście.

Odpowiedzi na interpelację udzielił wiceprezydent Bartosz Guss, który napisał m.in., że na terenie wskazanym przez radnego obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon Ostrowa Tumskiego” w Poznaniu – część katedralna. Przy ul. Panny Marii 2 przewidziano teren zieleni publicznej urządzonej, a w części obszar szczególnego zagrożenia powodzią. Ze względu na taką lokalizację, montaż np. otwartych przyłączy elektrycznych na polu namiotowym może być trudny do zrealizowania. Poza tym, jest to teren cenny przyrodniczo.

Wiceprezydent zauważył też, że wskazane przez radnego miejsce organizacji pola namiotowego nie należy do Miasta Poznania. Z kolei na części wskazanej pod parking (dla pola namiotowego), stanowiącej własność Miasta, zaplanowany jest w miejscowym planie zagospodarowania obiekt mostowy.

Bartosz Guss dodał, że wskazane przez radnego funkcje campingu miejskiego spełnia prowadzony przez POSiR camping przy ul. Krańcowej 98, położony niedaleko Ostrowa Tumskiego, bo nad Jeziorem Maltańskim.
Pole namiotowe, fot. CC/cgoodey/Flicr – grafika artykułu

Źródło:biuletyn.poznan.pl

x

Zobasz także

Skwer dla Ukrainy

Skwerowi w rejonie ulic Kórnickiej i Serafitek – Rada Miasta nadała na kwietniowej sesji imię ...

Co dalej z MPGM

Radna Ewa Jemielity otrzymała odpowiedź na swoje zapytanie dotyczące Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S.A. Fot. ...

Nie chcą ciemności

Komisja Współpracy Lokalnej pozytywnie zaopiniowała projekty zmieniające uchwały w sprawie zasad naliczania środków budżetowych dla ...

Remont Starego Rynku

Wykonawca nowej płyty poznańskiego rynku staromiejskiego ma już pozwolenie na budowę. Na razie prowadzi prace ...

Łódką po stawie Sołackim?

Co z łódkami na stawach w parku Sołackim? MTP zapowiada, że na pewno wrócą. Być ...