Fotografia wnętrz

Jaka wizja Jeżyc

Od 10 do 31 sierpnia potrwają konsultacje społeczne związane z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Dąbrowskiego-Polna-Szamarzewskiego-Przybyszewskiego.

Wywołanie planu jest efektem starań mieszkańców, w tym radnych Osiedla Jeżyce poprzedniej i obecnej kadencji, które zyskały uznanie radnych miejskich Filipa Olszaka i Łukasza Mikuły. Od lat Rada Osiedla zabiega, aby ten obszar zagospodarować jako teren zieleni i rekreacji.

Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu. Na stronie Miasta Poznania zamieszczone zostały prezentacja oraz informacja dotyczące przedmiotowego projektu, które prezentowane są zazwyczaj podczas spotkania z przedstawicielami MPU.

Konsultacje społeczne potrwają od 10 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać: pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl; pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań. Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Adam Derc – kierownik zespołu projektowego, aderc@poznan.mpu.pl; Adrian Taratajcio – ataratajcio@poznan.mpu.pl, – z-ca kierownika zespołu projektowego; Paulina Pudelska- koordynatorka projektu, ppudelska@poznan.mpu.pl; Olga Karpińska- koordynatorka projektu, okarpińska@poznan.mpu.pl. Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460.
Źródło: poznan.biuletyn.pl

x

Zobasz także

Nowy deptak na Kwiatowej

Po metamorfozie ulica Kwiatowa na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Rybaki z zatłoczonej samochodami ...

Słynne schody gotowe

Przebudowane schody na ul. Spychalskiego na Wildzie są już dostępne dla pieszych. Zakończyła się procedura ...

CK Zamek otwiera podwoje

Po konserwacji zwiedzający mogą już oglądać zachodnie skrzydło dawnego Zamku Cesarskiego w Poznaniu. Obiekt był ...

Targowiska to dziedzictwo

Radny Paweł Sowa zaproponował Miastu wpisanie poznańskich targowisk na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jego zdaniem ...

Remont chodnika na Wodnej

W środę, 8 lipca, rozpocznie się remont chodnika przy ulicy Wodnej. To kolejne miejsce, po ...