Jaka wizja Jeżyc

Od 10 do 31 sierpnia potrwają konsultacje społeczne związane z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Dąbrowskiego-Polna-Szamarzewskiego-Przybyszewskiego.

Wywołanie planu jest efektem starań mieszkańców, w tym radnych Osiedla Jeżyce poprzedniej i obecnej kadencji, które zyskały uznanie radnych miejskich Filipa Olszaka i Łukasza Mikuły. Od lat Rada Osiedla zabiega, aby ten obszar zagospodarować jako teren zieleni i rekreacji.

Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu. Na stronie Miasta Poznania zamieszczone zostały prezentacja oraz informacja dotyczące przedmiotowego projektu, które prezentowane są zazwyczaj podczas spotkania z przedstawicielami MPU.

Konsultacje społeczne potrwają od 10 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać: pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl; pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań. Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Adam Derc – kierownik zespołu projektowego, aderc@poznan.mpu.pl; Adrian Taratajcio – ataratajcio@poznan.mpu.pl, – z-ca kierownika zespołu projektowego; Paulina Pudelska- koordynatorka projektu, ppudelska@poznan.mpu.pl; Olga Karpińska- koordynatorka projektu, okarpińska@poznan.mpu.pl. Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460.
Źródło: poznan.biuletyn.pl

x

Zobasz także

Dla ratajskich traszek

Do Rady Miasta trafił projekt uchwały w sprawie nadania terenowi zielonemu położonemu pomiędzy osiedlami Tysiąclecia ...

Renowacja osady św. Gotarda

Teren dawnej osady św. Gotarda ma szansę znowu zyskać rangę, jaka mu przysługuje z uwagi ...

Co czeka Fort VIIa

Radny Paweł Matuszak zapytał w trybie interpelacji o plany zabudowy Fortu VIIa. Zwrócił uwagę, że ...

Nowe „zebry” na Dworcowym

Radny Paweł Sowa zwrócił się w interpelacji o wytyczenia nowego przejścia dla pieszych po zachodniej ...

Spuszczanie wody z Malty

Każdego dnia poziom wody w Jeziorze Maltańskim obniża się od kilku do kilkunastu centymetrów. Obecnie ...