Finansowanie pomostowe

Po pierwsze estetyka

Miasto Poznań od wielu lat podejmuje wysiłki, by poprawiać estetykę i dostępność przestrzeni publicznej. Z ulic znikają szpecące pawilony, kioski i budki handlowe, a także krzykliwe szyldy i reklamy.

W ich miejscu pojawia się zieleń oraz ładne oznaczenia i tablice. W ostatnich latach udało się uporządkować, m.in. przestrzeń na Ogrodach, Łazarzu, Jeżycach, Śródce oraz w przejściu podziemnym pod ulicą Matyi.

ul. Dąbrowskiego

   – Pawilony, kioski i budki handlowe, podobnie jak niezliczona ilość reklam, to często relikt lat dziewięćdziesiątych – czasu transformacji ustrojowej i szalejącej gospodarki wolnorynkowej. Często zaśmiecają miasto i prywatyzują miejsca, które powinny służyć jako uporządkowana, estetyczna i ogólnodostępna przestrzeń publiczna – zauważa Piotr Libicki, plastyk miejski. – I dodaje: Dlatego Miasto Poznań od wielu lat podejmuje wysiłki, by poprawiać estetykę i dostępność ważnych dla mieszkańców miejsc.

     Jak tłumaczy plastyk miejski, akcja porządkowania miasta trwa od dawna. Już 10 lat temu Zarząd Dróg Miejskich usunął np. szpetne pawilony przy przystankach tramwajowych na Małych Garbarach. W ich miejsce pojawiła się zieleń. Na tym się jednak nie skończyło. Wiele działań podjętych zostało w ciągu ostatnich trzech lat. W 2016 roku poprawiła się estetyka Eurokiosków, znajdujących się przy przystankach w centrum miasta. Zniknęła agresywna czerwona kolorystyka, a stojące obok lodówki zostały oklejone stonowanym rysunkiem ratusza. Działania te Miasto Poznań podjęło wspólnie z MPK i właścicielem Eurokiosków.

  – W 2017 roku, współdziałając z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Stowarzyszeniem Kupców Ogrody, zdecydowaliśmy o usunięciu ze stojących na miejskich gruntach pawilonów szpetnych reklam. Uzgodniliśmy nowe szyldy, według wzoru opracowanego przez oddział estetyki – wyjaśnia Piotr Libicki. W tym samym roku Miasto podjęło działania, których efektem było usunięcie budek handlowych z przejścia podziemnego pod ulicą Matyi. Pomógł zarządca terenu, czyli Zarząd Dróg Miejskich oraz spółka Targowiska, która złożyła kupcom ofertę przeniesienia działalności handlowej na poznańskie rynki. – Dzięki temu, bez konfliktu, uwolniona została przestrzeń, która w najbliższym czasie ma zostać odnowiona – mówi Piotr Libicki.

Ten rok przyniósł wiele zmian

   W wyniku  współpracy z ZDM na początku 2018 r. udało się usunąć brzydki kiosk w sąsiedztwie parku Sołackiego. Na tym się jednak nie skończyło. W tym roku Miasto Poznań wytypowało 20 najbardziej szpecących kiosków, znajdujących się w objętych ochroną konserwatorską śródmieściu. – Zdajemy sobie sprawę, że niektóre pawilony czy kioski mogą pełnić dla mieszkańców ważne funkcje handlowe. Dlatego, w sprawie ewentualnej likwidacji zasięgnęliśmy z wyprzedzeniem opinii lokalnych rad osiedli – tłumaczy Piotr Libicki.

  W rezultacie  współpracy z ZDM, Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami, Zarządem Zieleni Miejskiej oraz Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych usunięte zostały kioski, kontenery i pawilony z ulicy Zwierzynieckiej, Dąbrowskiego, Chłodnej, a także przy pętli Ogrody i na podwórku przy ul. 3 Maja 48. W ostatnim roku swoją estetykę poprawiły też kioski przy rondzie Śródka i ulicy Dąbrowskiego. Wypiękniały pawilony na narożniku ulic Szamarzewskiego i Długosza oraz Masztalarskiej i 23 Lutego. Ze wszystkich znikły krzykliwe reklamy i szyldy, poprawiła się też kolorystyka.

  W wyniku rewaloryzacji skweru Nowakowskiego na Łazarzu ZZM usunął pawilon handlowy przy ul. Niecałej. Zniknął również opuszczony kiosk Ruchu u wylotu ul. Górna Wilda (przed skrzyżowaniem z ul. Królowej Jadwigi). Chęć zmiany zapowiada też właściciel kultowej „Teatralki”.

– Razem z miejskim konserwatorem zabytków zachęcamy osoby, prowadzące działalność w pawilonach i kioskach, do wynajmowania lokali w parterach budynków. Te ostatnie mają znacznie lepsze warunki sanitarne, lecz przede wszystkim ożywiają ulice miasta- tłumaczy Piotr Libicki. Do rezygnacji z pawilonu i otworzenia sklepu patronackiego przy ul. Garbary udało się nakłonić m. in. Palarnię Kawy ASTRA, ale nie tylko. Mieszkańcy os. Powstań Narodowych i ulicy Piątkowskiej mogą skorzystać z kolektury i odebrać swoje przesyłki kurierskie w kamienicy przy ul. Św. Leonarda, a nie jak dotychczas w pawilonie przy ul. Wyłom.

Źródło:biuletyn.poznan.pl

x

Zobasz także

Odnowią mury Marcinka

Wyłoniono wykonawcę, który przeprowadzi remont elewacji „Marcinka”, czyli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Karola ...

Znikają wielkie reklamy

Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się demontaż nośników ...

Jak szeroki jest tramwaj?

Zarząd Dróg Miejskich wymalował na jezdni i torowisku na moście Królowej Jadwigi piktogramy wskazujące, jak ...

Park Drwęskich odżyje

Wkrótce rozpoczną się prace związane z rewaloryzacją Parku im. I .J. Drwęskich. Park przejdzie kompleksową ...

Modernizacja Jackowskiego

Poznańskie Inwestycje Miejskie wybrały wykonawcę przebudowy ul. Jackowskiego na odcinku Kraszewskiego-Polna. Pojawią się szersze chodniki, ...