Finansowanie pomostowe

Rondo Rataje do przebudowy

Przygotowania do przebudowy ronda Rataje nabierają tempa. Ruszył przetarg, w wyniku którego zostanie wybrany wykonawca prac

projektowych i przebudowy układu komunikacyjnego w tym rejonie. Na wykonanie prac i stworzenie w tym miejscu zintegrowanego węzła przesiadkowego wykonawca będzie miał trzy lata od momentu podpisania umowy. Sama budowa planowana jest na dwa lata – od października przyszłego roku do października roku 2021.

Dzięki tej inwestycji funkcjonowanie układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje ulegnie poprawie. Priorytet będzie miał transport zbiorowy i piesi. Infrastruktura torowo-sieciowa dostosowana będzie do prowadzenia ruchu autobusowego po torowisku, utworzony zostanie korytarz komunikacyjny dla publicznego transportu zbiorowego w ciągu ulic: Krzywoustego, Jana Pawła II i Zamenhofa wraz z uzupełnieniem brakujących przystanków na zjazdach z ronda. Wybudowane zostaną dodatkowe buspasy na rondzie dla autobusów bez ograniczania liczby pasów dla samochodów, zwiększona łączna liczba pasów na wylotach z ronda i wprowadzona bardziej przyjazna pieszym sygnalizacja świetlna.

Rejon ronda Rataje to ważny węzeł komunikacyjny, w obrębie którego dokonywane są przesiadki pomiędzy autobusami linii miejskich i aglomeracyjnych a tramwajami. Usprawnienia ruchu w tym rejonie są niezbędne, ponieważ – według prognoz – liczba osób korzystających z tego węzła wzrośnie do ok. 8,5 mln rocznie. Zwiększy się również liczba przewozów publicznym transportem zbiorowym.

Projekt przewiduje również m. in.: remont nawierzchni placu manewrowego na dworcu autobusowym przy rondzie, remont platform przystankowych i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zainstalowanie monitoringu. Integrację w ramach węzła zapewnią wspólne przystanki tramwajowo-autobusowe, zaprojektowane z uwzględnieniem wytycznych dotyczących potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ruch pieszy i rowerowy zostanie rozdzielony. Powstaną nowe ścieżki i stojaki dla rowerów oraz stacja roweru miejskiego.

Na realizację tej inwestycji Poznań i poznańskie MPK pod koniec ubiegłego roku otrzymały ponad 106,6 mln zł unijnego dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oprócz przebudowy ronda obejmuje on zakup 15 autobusów elektrycznych z ładowarkami.

Zintegrowany węzeł przesiadkowy na rondzie Rataje wraz z zakupem taboru przyczynią się do usprawnienia systemu transportowego w mieście oraz ograniczą jego szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i warunki życia mieszkańców.

Potencjalni wykonawcy przebudowy mogą zgłaszać swoje oferty do 25 czerwca.

Źródło: UMP; foto _ Przebudowa ronda Rataje coraz bliżej

x

Zobasz także

Współtwórz mapę murali

Twórcy poznańskie mapy murali, graffiti, neonów i typografii zapraszają do współpracy przy tworzeniu trzeciej edycji ...

Wiosna na Ostrowie Tumskim

Społeczny Opiekun Zabytków zaprasza na zwiedzanie Ostrowa Tumskiego. Spacer po wyspie w sercu Poznania odbędzie ...

Dom Seniora przy Szkolnej

W przyszłości nieruchomości przy ulicach Szkolnej, Koziej i Podgórnej zamienią się w największy w Polsce ...

Trzeci pas na A-2

Po ponad dwóch tygodniach robót przygotowawczych z niedzieli na poniedziałek, 17 na 18 marca, rozpoczęły ...

Budimex na pl. Kolegiackim

Poznań wyłonił wykonawcę przebudowy placu Kolegiackiego. Rewaloryzację przeprowadzi spółka Budimex Budownictwo. Niebawem ma nastąpić podpisanie ...