кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными
Bolechowo 750×200 – maj 2017

Prawo

Bez podatku od sprzedaży części nieruchomości

Od 1 stycznia zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości są prostsze. Wszystko dzięki temu, że w Polsce nie podlega opodatkowaniu sprzedaż mieszkań po upływie 5 lat od ich nabycia. Sprzedane od stycznia nieruchomości nie będą więc opodatkowane, jeśli ich nabycie nastąpiło przed 2009 rokiem. Znika także ulga meldunkowa. Jeszcze dwa lata temu sprzedając nieruchomość właściciel mógł podlegać jednemu z trzech systemów rozliczania ...

Czytaj »

Co z ustawą o ogródkach działkowych?

Rzecznik praw obywatelskich skierował wystąpienie do marszałka Senatu RP w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Dnia 21 stycznia 2014 r. moc obowiązującą stracą m.in. przepisy przyznające działkowcom prawo do zajmowanych przez nich działek. W wyroku z dnia 11 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z konstytucją zasadniczej części ustawy o rodzinnych ogrodach ...

Czytaj »

Bank „naciąga” spółdzielnie

W skargach kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich – informuje ministra infrastruktury i rozwoju – spółdzielnie mieszkaniowe podnoszą, że Bank Gospodarstwa Krajowego opracował zasady przekształcania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność, ustalając jednocześnie opłaty za czynności bankowe wykonywane w związku z przekształceniem. Dla spółdzielni mieszkaniowych opłaty te są bardzo wysokie i stanowią poważne obciążenie finansowe. W ocenie rzecznika argumenty ...

Czytaj »

NSA o podatku od przejazdu przez cudzą działkę

Właściciel nieruchomości, który nie mając dostępu do drogi publicznej, musi przejeżdżać przez cudzą działkę, płaci podatek od całej wartości tej działki, a nie tylko od pasa ziemi, z którego może korzystać – orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny. Efekt? Skarbówka może ci naliczyć gigantyczny podatek. Sprawa dotyczyła właścicielki podwarszawskiej działki, która nie mając dostępu do drogi publicznej, musi korzystać z ...

Czytaj »

NIK krytykuje ustawę śmieciową

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi został wdrożony poprawnie w skontrolowanych przez NIK 27 gminach. Jednak analiza kosztów przeprowadzona w 18 gminach wykazała, że w dziewięciu z nich po wprowadzeniu nowego systemu wzrosły stawki za odpady zmieszane, natomiast w pięciu gminach opłaty za odpady selektywne były niższe niż przed wdrożeniem znowelizowanej ustawy śmieciowej. Gminy tłumaczyły wzrost kosztów koniecznością sfinansowania całego systemu ...

Czytaj »

Ustawa śmieciowa częściowo niekonstytucyjna

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał 28 listopada połączone wnioski Rady Miasta Świdnik i grup posłów na Sejm dotyczące ustawy o utrzymaniu czystości w gminach. Przedmiotem prac trybunału było dziewięć przepisów ustawy śmieciowej. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodne z konstytucją są dwa z nich w zakresie, w jakim upoważnia radę gminy do wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego oraz w zakresie, w jakim upoważnia radę gminy ...

Czytaj »

Komornicy nie chcą wyrzucać na bruk

Rzecznik praw obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu do ministra sprawiedliwości problem, na który zwrócili uwagę komornicy sądowi. Mają oni wątpliwości związane z eksmisjami bez wskazania lokalu socjalnego. W obecnym stanie prawnym, w przypadku eksmisji przeprowadzanej z nieruchomości służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika i jego bliskich, na podstawie tytułu wykonawczego, jakim jest prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności, na żadnym etapie postępowania sąd ...

Czytaj »

RPO do Trybunału Konstytucyjnego

Rzecznik praw obywatelskich skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku rekompensat dla właścicieli nieruchomości tzw. zamrożonych inwestycyjnie przez dawne plany zagospodarowania przestrzennego. Rzecznik praw obywatelskich wnosi o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w zakresie, w jakim w razie przeznaczenia danej nieruchomości na cele publiczne zarówno w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania ...

Czytaj »

RPO o mieszkaniach wybudowanych z kredytów preferencyjnych

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie niespójnych regulacji prawnych dotyczących przekształcania praw do lokali mieszkalnych wybudowanych z udziałem środków z kredytów preferencyjnych. Do rzecznika docierają informacje, że część notariuszy oraz sądów prezentuje stanowisko, zgodnie z którym w obowiązującym stanie prawnym przekształcenie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych wybudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe z udziałem ...

Czytaj »

Czy można będzie budować na cudzych gruntach?

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje, by inwestorzy mogli budować na cudzym gruncie – informuje Gazeta Wyborcza. Miałoby temu służyć całkiem nowe prawo – prawo zabudowy – którego dziś nie ma w kodeksie cywilnym. Projekt założeń jest w uzgodnieniach międzyresortowych. Nowe prawo byłoby odstępstwem od obecnie obowiązującej, rzymskiej zasady, że budynek i urządzenia wzniesione na cudzym gruncie należą do tego, czyj jest grunt. ...

Czytaj »
chwilówki online przez Internet na Łowca Chwilówek to gwarancja szybkiej i bezpiecznej gotówki prosto na konto. 22 chwilówki w jednym miejscu, idealna chwilówka czeka dla Ciebie!