Ładowarki emu.energy

Prawo

Senat poprawia ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Sejmowa komisja finansów publicznych proponuje przyjęcie części z nich. W ramach takiej umowy kredytowej bank lub inna instytucja będzie wypłacać właścicielowi nieruchomości kwotę kredytu jednorazowo w całości lub w ratach, a po jego śmierci ma prawo przejąć nieruchomość, o ile spadkobiercy nie spłacą kredytu wraz z odsetkami w ciągu 12 ...

Czytaj »

RPO w sprawie numeracji nieruchomości

Wątpliwości rzecznika praw obywatelskich budzi stanowisko głównego geodety kraju dotyczące kontroli realizacji przez gminę obowiązku ustalania numeracji porządkowej nieruchomości. Wątpliwości rzecznika praw obywatelskich budzi wyrażony w piśmie głównego geodety kraju pogląd o niedopuszczalności przeprowadzenia przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego kontroli realizacji przez gminę obowiązków w zakresie ustalenia numeracji porządkowej nieruchomości, wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. RPO ...

Czytaj »

Jak daleko samochód od okien?

Rzecznik praw obywatelskich wystąpiła do ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie odległości miejsc postojowych samochodów osobowych od działki budowlanej oraz okien sąsiadujących budynków. W wystąpieniu rzecznik praw obywatelskich porusza kwestię wykładni przepisu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Omawiany przepis określa minimalne odległości sytuowania miejsc postojowych ...

Czytaj »

Sejm przyjął nowelizację ustawy śmieciowej

Sejm przyjął nowe przepisy wychodzące naprzeciw najczęstszym problemom w stosowaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgłaszane przez mieszkańców, gminy i przedsiębiorców zajmujących się odpadami komunalnymi. Nowelizacja m.in. określa maksymalną wysokość opłaty za odbiór śmieci, co stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2013 r. Za śmieci segregowane gmina będzie mogła nałożyć maksymalną miesięczną opłatę wyliczaną według ...

Czytaj »

Pozew spółki Wyborowa wobec miasta Poznań oddalony

Wyborowa przegrała w sądzie proces w sprawie prawie 100-milionowego odszkodowania za grunty położone nad jeziorem Malta. Zapadł wyrok sądu korzystny dla miasta. Sąd uznał, że spółka produkująca alkohol za późno złożyła pozew, dlatego jej roszczenia się przedawniły. W 2002 roku poznańscy radni zdecydowali, że nad jeziorem Malta, gdzie Wyborowa miała swój zakład, w ciągu 15 lat będzie miejsce tylko na ...

Czytaj »

TRUST S.A. złożył wniosek o upadłość

Poznański deweloper TRUST S.A. złożył w sądzie wniosek o upadłość układową. Spółka nie poradziła sobie z wykupem obligacji. Wygląda na to, że upada kolejny deweloper, który nie poradził sobie z wykupem obligacji. Tym razem sprawa dotyczy poznańskiej spółki deweloperskiej TRUST S.A., która – jak wynika z ostatniego komunikatu – nie zdołała porozumieć się ze swoimi wierzycielami. Oby tylko obligatariusze i ...

Czytaj »

W Sejmie o prawie budowlanym

Posłowie zajęli się w pierwszym czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy – prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego. Projekt m.in. znosi wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego – chodzi o inwestycje, które nie oddziaływują na sąsiednią nieruchomość. Konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy wraz z przedstawieniem m.in. projektu budowlanego. Starosta będzie ...

Czytaj »

NIK o nabywaniu nieruchomości pod budowę dróg krajowych

Osoby wywłaszczone na podstawie drogowej specustawy miesiącami czekają na odszkodowania za swoje nieruchomości. Przepisy wprawdzie przewidują krótkie terminy ustalenia wysokości odszkodowania, ale w praktyce nie są one dotrzymywane. Przyznawane odszkodowania są często zaniżane lub zawyżane ze względu na błędy w wycenie nieruchomości, które popełniają zarówno rzeczoznawcy majątkowi, jak i urzędnicy weryfikujący dokumenty – wynika z kontroli NIK. W związku z ...

Czytaj »

Odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości wokół lotniska Ławica

56,7 tys. zł odszkodowania przyznał sąd właścicielom nieruchomości sąsiadującej z Portem Lotniczym Poznań-Ławica. To pierwszy wyrok związany z wprowadzeniem wokół lotniska tzw. obszaru ograniczonego użytkowania. Wyrok jest nieprawomocny. Pozew był możliwy dzięki ustaleniu wokół lotniska obszaru ograniczonego użytkowania (OOU). Właściciele nieruchomości z sąsiedztwa portu mogą się ubiegać o pieniądze na tzw. poprawę komfortu akustycznego oraz rekompensaty za spadek wartości nieruchomości. ...

Czytaj »

Ustawa o odwróconej hipotece wreszcie gotowa

W Sejmie odbyło się trzecie czytanie i pierwsze głosowanie nad ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym. Teraz czeka ją wizyta w Senacie, a potem u prezydenta. Nadal nieuregulowana pozostaje jednak sprawa tzw. renty hipotecznej, czyli podobnego produktu wprowadzonego w 2008 r. przez fundusze hipoteczne. Po kilku latach oczekiwań w końcu ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym została przyjęta. Odwrócona hipoteka to produktowa ...

Czytaj »