Prawo

Sejm zmienił prawo w nieruchomościach

Podczas 101 posiedzenia Sejm uchwalił kilka ustaw lub ich nowelizacji wprowadzające nowe przepisy dotyczące nieruchomości i inwestycji.Dopłaty dla gmin na zakup byłych mieszkań zakładowych przeznaczonych na lokale socjalne Sejm przyjął nowelizację ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Zgodnie z nim gminy, kupujące byłe mieszkania zakładowe, będą mogły skorzystać ze wsparcia z Funduszu ...

Czytaj »

SN o sprawach wywłaszczeniowych

Sąd Najwyższy rozstrzygnął pytanie prawne rzecznika praw obywatelskich dotyczace spraw wywłaszczeniowych i orzekł, że umowy sprzedaży nieruchomości nie są nieważne z tego tylko powodu, że naruszają prawo poprzedniego właściciela do zwrotu nieruchomości wywłaszczonej, która stała się zbędna na cele publiczne. Co do zasady, nieruchomości wywłaszczone na cele publiczne mogą zostać wykorzystane wyłącznie w takim właśnie celu; wymagają tego konstytucyjne gwarancje ...

Czytaj »

Obowiązują wyższe kary za nielegalne reklamy

Samorządy będą mogły teraz skutecznie przeciwdziałać degradacji krajobrazu. Umożliwia to wchodząca w życie 11 września nowelizacja niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Samorządy będą mogły dzięki niej dbać o estetykę przestrzeni publicznej. Ustawa wdraża sporządzoną 20 października 2000 r. we Florencji Europejską Konwencję Krajobrazową, która w stosunku do Polski weszła w życie 1 stycznia 2005 r. Samorządy ...

Czytaj »

Poprawka przeciwko czyscicielom kamienic

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie przyjęli końcowy kształt nowelizacji ustaw: Kodeks karny, Prawo budowlane oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Nowe przepisy obejmują ochroną lokatorów kamienic. Nowelizacja wprowadza karę 3 lat więzienia za utrudnianie korzystania z lokalu mieszkalnego. Nowe przepisy przewidują też karę 3 lat pozbawienia wolności za zmuszanie innej osoby do określonego zachowania poprzez przemoc pośrednią (np. szantaż ...

Czytaj »

Obowiązują już korzystne zmiany w programie Mieszkanie dla Młodych

Od 1 września obowiązują korzystne zmiany w programie Mieszkanie dla Młodych. To efekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, która weszła w życie 1 września 2015 r. Zmiany wynikają z analizy dotychczasowej realizacji programu. Ustawa między innymi zwiększa wysokość dofinansowania państwa w zakupie mieszkań oraz obejmuje programem nieruchomości z rynku wtórnego. Jest to zmiana ...

Czytaj »

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Nie trzeba będzie zwracać bonifikt przy wcześniejszym sprzedaniu mieszkania kupionego od gminy, jeśli potem kupimy mieszkanie spółdzielcze.29 sierpnia 2015 r. weszły w życie zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z nowymi przepisami za pieniądze ze sprzedaży mieszkania z gminną bonifikatą będzie można kupić także spółdzielcze mieszkanie własnościowe. Dotychczas osoby, które zakupiły od gminy mieszkanie z bonifikatą, mogły je sprzedać ...

Czytaj »

RPO o wypłacalność spółdzielni mieszkaniowych

Rzecznik praw obywatelskich wystapił do ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie ochrony mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych przed skutkami niewypłacalności spółdzielni. W skargach do rzecznika podnoszone są obawy, że w obecnym stanie prawnym mieszkańcy budynków spółdzielczych (członkowie spółdzielni, ale także osoby niebędące członkami spółdzielni) nie są skutecznie chronieni przed skutkami niewypłacalności spółdzielni. Stosunki prawne regulowane ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. ...

Czytaj »

Leżenie na trawie w parkach legalne

Sejm zniósł kary za deptanie trawników w parkach, czy innych miejscach przeznaczonych do rekreacji. Kara za niszczenie roślinności pozostaje bez zmian. Decyzja posłów oznacza, że miłośnicy wypoczynku na zielonej trawie mogą wreszcie robić to legalnie. – Zmiana zapewni możliwość kontaktu człowieka z przyrodą, znalezienia wytchnienia i rekreacji na świeżym powietrzu. W ten sposób projekt może poprawić warunki zdrowotne mieszkańców miast ...

Czytaj »

Ochrona lokatorów kamienic przed ,,czyścicielami”

Trzy lata więzienia będzie grozić za utrudnianie korzystania z lokalu mieszkalnego. Wynika to uchwalonej kilka dni temu przez Sejm nowelizacji Kodeksu karnego, Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Nowe przepisy wprowadzają karę 3 lat pozbawienia wolności także za zmuszanie innej osoby do określonego zachowania poprzez przemoc pośrednią (np. szantaż emocjonalny, przymus). W takich sprawach dochodzenie będzie wszczynane ...

Czytaj »

Najem mieszkania po partnerze geju

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie uznał, że XY wstąpił w stosunek najmu po zmarłym partnerze homoseksualnym. Sąd nie miał wątpliwości, że przesłanki wstąpienia w stosunek najmu mogą dotyczyć także osób żyjących w związkach jednopłciowych. W sprawę od samego początku była zaangażowana Helsińska Fundacja Praw Człowieka. – Po ponad dwóch latach od uchwały Sądu Najwyższego sąd nareszcie ustalił, że między ...

Czytaj »