Nickel 750×100 – Botaniczna

Prawo

Urzędniczy przymus sądowy

Poznanianka przeżyła szok. Prezydent Ryszard Grobelny podwyższył jej opłatę za użytkowanie wieczyste, tytułem kupionego przez nią mieszkania, o ponad sto procent. Zaskarżyła więc absurdalną decyzję, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało jej rację, uznając prezydencką decyzję za nieuzasadnioną. W zawitym terminie 14 dni sprzeciw wniósł Urząd Miasta Poznania i teraz sąd wzywa poznaniankę do wstawiennictwa na rozprawę, ponieważ ta pozwała prezydenta ...

Czytaj »

Ustawa deweloperska do prezydenta

Sejm na swym ostatnim w mijającej kadencji posiedzeniu zaakceptował niemal wszystkie poprawki Senatu do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego. Senatorowie 13 września zgłosili do przyjętego przez Sejm projektu ustawy deweloperskiej 25 poprawek. Uznali między innymi, że gwarancja ubezpieczeniowa lepiej zabezpieczy interesy klientów deweloperów niż umowa ubezpieczenia. Izba Wyższa odniosła się do wymogu odstąpienia od umowy ...

Czytaj »

Hałas samolotów ma granice

Państwa członkowskie mogą ustalić maksymalne poziomy hałasu, które linie lotnicze muszą zachować przy przelotach samolotów nad obszarami położonymi w pobliżu portu lotniczego – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Jeżeli jednak skutkiem takiego uregulowania jest zmuszenie linii lotniczych do zrezygnowania z wykonywania ich działalności gospodarczej, to może być ono przyjęte jedynie przy zachowaniu warunków przewidzianych w prawie Unii – ...

Czytaj »

Prawo spółdzielcze do kosza

Poselskie projekty ustaw o spółdzielniach oraz o spółdzielniach mieszkaniowych trafią do kosza, bo Sejm kończącej się kadencji nie zdołał ich uchwalić. Pod koniec ubiegłego roku Platforma Obywatelska złożyła dwa poselskie projekty ustaw: o spółdzielniach oraz o spółdzielniach mieszkaniowych. We wtorek, 30 sierpnia w ostatecznym głosowaniu przepadła nowa ustawa o spółdzielniach (201 głosów ,,za” i 211 ,,przeciw”). Głosowali za nią tylko ...

Czytaj »

Prawo pierwokupu najważniejsze

Skarb Państwa nie złamał przepisów prawa pierwokupu odbierając działkę państwa F.- stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie. – Nie naruszył też zasad współżycia społecznego kwestionując przez kilkanaście lat prawo użytkowania wieczystego nabywców nieruchomości w stolicy. – Surowe prawo, ale należało je stosować – podkreślił sąd w uzasadnieniu. Sabina i Tadeusz F. zwrócili się do sądu o złożenie oświadczenia woli i unieważnienie ...

Czytaj »

Przekształcanie użytkowania wieczystego we własność wciąż z bonifikatą

Urząd Miasta Poznania nadal stosuje bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów we własność. Wahają się one od 10 do 80 proc. W dniu 26 stycznia 2010 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dotychczasowe przepisy o obligatoryjnych bonifikatach przy przekształceniu prawa użytkowania w prawo własności są niezgodne z Konstytucją. Trybunał uznał, że ustawodawca nie może narzucać samorządom wysokości stosowanych bonifikat. Jego ...

Czytaj »

Za dwa tygodnie single w „Rodzinie”

Z końcem sierpnia wejdą w życie zmiany w programie Rodzina na swoim. Z dofinansowania będą mogły skorzystać osoby samotne, ale limity cen kwalifikujące do programu zostaną obniżone nawet o 43 proc. Prezydent podpisał ustawę dwa tygodnie temu. Ale na zmianę zasad dofinansowania trzeba będzie czekać jeszcze dwa tygodnie od jej publikacji. Wejdą więc one w życie ostatniego dnia sierpnia bieżącego ...

Czytaj »

Dorosłe dzieci a czynsz

Rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz skierowała wystąpienie do ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie zakresu odpowiedzialności solidarnej najemcy lokalu mieszkalnego i stale zamieszkujących z najemcą osób pełnoletnich, za zapłatę czynszu i innych opłat należnych. Kwestia ta jest przez prawo sprzecznie rozstrzygana. W wystąpieniu rzecznik praw obywatelskich sygnalizuje, że sytuacja prawna pełnoletnich dzieci pozostających na utrzymaniu rodziców i wspólnie z ...

Czytaj »

Wykup mieszkań w TBS

Będzie możliwy wykup na własność mieszkań w towarzystwach budownictwa społecznego. Takie rozwiązanie przewiduje przygotowany przez posłów projekt zmian w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu. Możliwość wykupu mieszkań wybudowanych przy pomocy środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego przewiduje przygotowany przez PO projekt zmian w ustawie o niektórych formach ...

Czytaj »

Zapobiec eksmisji na bruk

Rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz wystąpiła do szefa resortu sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie konieczności wydania przepisów zapobiegających sytuacji, w której po utracie z dniem 17 listopada 2011 r. mocy obowiązującej przez art. 1046§ 4 kpc dopuszczalna byłaby tzw. eksmisja na bruk. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 listopada 2010 r. (sygn. akt K 19/06) stwierdził niezgodność art. ...

Czytaj »