Bolechowo 750×200 – maj 2017
Nickel 750×100 – Dąbrówka

Prawo

Niezawisłe sądy a gospodarka

W warszawskiej siedzibie Forum Obywatelskiego Rozwoju odbyła się konferencja, na której zaprezentowano raport wykazujący powiązania pomiędzy stopniem niezależności sądów a tempem rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów.        Prof. Leszek Balcerowicz oraz autorzy raportu Aleksander Łaszek i Marek Tatała przedstawili wyniki badań empirycznych. Potwierdzają one pozytywny wpływ niezależności sądownictwa na wzrost gospodarczy i wolności obywatelskie. Badania naukowe opierające się na różnych miarach ...

Czytaj »

Co się zmieni w spółdzielniach mieszkaniowych

Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych daleko było do ideału.     Nie chroniła odpowiednio praw mieszkańców i nie sprzyjała efektywnemu zarządzaniu. Teraz czekają nas zmiany. Jednak nie wszyscy spółdzielcy będą z nich zadowoleni.     Spółdzielnie to dobrowolne zrzeszenia, prowadzące działalność gospodarczą realizującą określone cele. Tej formy prawnej do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych używa się na ziemiach polskich już od przeszło 120 lat i ...

Czytaj »

„Czyściciele” skazani za stalking

Dewastacje pod pozorem remontu, wymontowanie okien, odcinanie prądu, gazu i wody to stalking – uznał sąd w Poznaniu. Ten wyrok – pierwszy w Polsce – może być wykorzystywany w innych, podobnych sprawach. – Poszczególne zachowania oskarżonego mogą same w sobie nie stanowić przestępstwa, ale gdy spojrzymy na całokształt, to nie można mieć wątpliwości, że cel był jeden: wzbudzenie u pokrzywdzonych ...

Czytaj »

Po zmianie prawa może powstać nawet 10 REIT-ów

Zdaniem Izabeli Olszewskiej z GPW, po wprowadzeniu ustawodawstwa umożliwiającego tworzenie polskich REIT-ów, na rynku pojawić się może nawet dziesięć podmiotów. Zwiększy się również atrakcyjność rynku dla zagranicznych inwestorów. – Wprowadzenie instrumentu typu REIT wiążę się z wieloma pozytywnymi efektami nie tylko dla rynku wynajmu nieruchomości. Jak pokazują doświadczenia innych krajów, REIT-y tworzą wiele efektów mnożnikowych w gospodarce, powstają nowe miejsca ...

Czytaj »

Rząd dopuszcza sprzedaż lasów dla Mieszkania+

W czasie kiedy uwaga opozycji i mediów była zajęta ustawą o Sądzie Najwyższym, przez Sejm w ekspresowym tempie przeszła ustawa wprowadzająca Mieszkanie+. Ustawa, która dopuszcza eksmitowanie najemców bez wyroku sądu, a także – jak się okazuje – wolnorynkową sprzedaż lasów. A przeciw prywatyzacji lasów PiS wielokrotnie protestował. Mowa o ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Projekt przeszedł drugie i trzecie czytanie ...

Czytaj »

Nowe przepisy dla 14 mln spółdzielców

Są nowe przepisy regulujące działanie spółdzielni mieszkaniowych, które mają się rozprawić ze spółdzielnianymi patologiami. Ustawa czeka na podpis prezydenta – informuje Gazeta Wyborcza. Od lat bardzo źle mówiło się o działaniu spółdzielni mieszkaniowych: braku wpływu członków SM na działanie zarządów, sobiepaństwie prezesów, obsadzaniu przez nich swoimi ludźmi spółdzielczych władz, wyprowadzaniu pieniędzy i braku niezależnej kontroli nad zarządami SM. Ustawa, która ...

Czytaj »

Hipoteka na nowych zasadach

Od 22 lipca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o kredycie hipotecznym. Nowe przepisy mają lepiej chronić klientów banków i ułatwić spłatę zadłużenia. Osoby zainteresowane kredytem hipotecznym spotkają się z nowymi regulacjami. Prawo, które obowiązuje od 22 lipca 2017 r., ma sprzyjać ochronie kredytobiorców. Klienci banków, zapoznając się z ofertą, będą mieli wgląd w warunki kredytu, dzięki przykładowi symulującemu jego profil. ...

Czytaj »

Rząd do RPO w sprawie reprywatyzacji

Kompleksowa regulacja kwestii związanych z zaspokajaniem tzw. roszczeń reprywatyzacyjnych stanowi wyzwanie dla każdego rządu. Nie sprostał do tej pory żaden rząd. Nie znaczy to jednak, iż zagadnienie to nie pozostaje w sferze zamierzeń Rady Ministrów kierowanej przez premier Beatę Szydło – pisze do rzecznika praw obywatelskich w imieniu pani premier minister Henryk Kowalczyk. Przekazuje też przeprosiny za opóźnienie w przekazaniu ...

Czytaj »

Pałace w Stawianach i Pawłowie Skockim wracają do Chłapowskich

Dwa zespoły dworsko-parkowe w Stawianach i Pawłowie Skockim w Wielkopolsce wracają do rodziny Chłapowskich. W poznański sąd zdecydował, że z ksiąg wieczystych nieruchomości zostanie wykreślony Skarb Państwa. Decyzja jest prawomocna.Fot. Gmina Skoki Zespoły parkowe zostały przejęte na mocy dekretu PKWN z 1944-ego roku o reformie rolnej. Sąd – powołując się na dwie decyzje wojewody w tej sprawie – uznał, że ...

Czytaj »

Roszczenia za bezumowne korzystanie z działki

Kiedy przedawnia się roszczenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe? Sąd Najwyższy ogłosił wyrok w tej sprawie. W dniu 12 maja Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 5/17, podjął uchwałę dotyczącą terminu przedawnienia roszczenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Wniosek złożyły osoby fizyczne, wspólnicy spółki cywilnej, którzy prowadzą hotel na nieruchomości wchodzącej w skład ich wspólnego ...

Czytaj »