Zarządzanie Majątkiem
Doradztwo Inwestycyjne Poznań
Nieruchomości, Konsultacje
Generuj pasywny przychód
Rebank.pl

Nowe Mieszkania przy Suchej
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w bloku
Mieszkania przy Głównej
URBANO.pl

Nowe Mieszkania przy Wawrzyniaka
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w centrum
Mieszkania na Jeżycach
tel. 61 221 25 21
URBANO.pl

Warunki Zabudowy, Projektowanie
Doradztwo Prawne, Urbanistyka,
Planowanie Przestrzenne - WZ
Projektowanie, Uzgadnianie
URBANO.pl

Licytacje Komorniacze Poznań
Aktualne licytacje mieszkań
Licytacje działek, domów
Nieruchomości zadłużone
poprawny.pl
Obwieszczenie o I licytacji udziału we współwłasności lokalu – Komorniki, ul. Forsycjowa 2c (2)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Bartosz Guzik, działając na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że

Poznanskie-Nieruchomosci.pl

20 maja 2014 r. o godzinie 11:15
w sali nr 210 Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce
ul. Kamiennogórska 26


odbędzie się pierwsza licytacja,

przysługującego dłużniczce Joannie Połomskiej udziału w wysokości 1/2 części we współwłasności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oznaczonego nr 4,

położonego w miejscowości Komorniki, powiat poznański, gmina Komorniki, przy ul. Forsycjowej 2c,

dla którego Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00229466/6.

    Tego samego dnia, w tym samym miejscu i o tej samej godzinie odbędzie się też odrębna licytacja drugiego udziału w wysokości 1/2 części we współwłasności w w/w lokalu, a przysługującego Pawłowi Połomskiemu. Jeżeli obydwa udziały zostaną kupione przez tego samego nabywcę, to w efekcie stanie się on właścicielem całego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (nr KW PO2P/00229466/6).

   Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego wzniesionego w 2007 roku w technologii tradycyjnej. Budynek całkowicie podpiwniczony z czterema kondygnacjami nadziemnymi, niewyposażony w szyby windowe. Lokal nr 4 składa się z dwóch pokoi, aneksu kuchennego, łazienki z wc oraz korytarza. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne nr 25. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 42,61 m kw., a powierzchnia pomieszczenia piwnicznego 1,89 m kw.. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (piec gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania), gazową, telefoniczną, domofonową i RTV.

   Suma oszacowania udziału w wysokości 1/2 części wynosi 101.800,00 zł, a cena wywołania równa jest 3/4 częściom sumy oszacowania i wynosi 76.350,00 zł.

   Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. w kwocie 10.180,00 zł, którą należy wpłacić:
- na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez Nordea Bank Polska S.A., w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji;
- gotówką w dniu i miejscu licytacji na 30 minut przed jej rozpoczęciem;
- w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

   W okresie dwóch tygodni przed licytacją można oglądać lokal, do którego przysługuje będące przedmiotem licytacji prawo oraz przeglądać w siedzibie sądu akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym. Operat dostępny jest także w kancelarii komornika.

   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą w licytacji i przysądzeniu własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

   Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Osoba do kontaktu: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Bartosz Guzik, Poznań, ul. J. Kochanowskiego 4/6, tel. 61 8517 546
Data: 23.04.2014, godzina: 11:49:41.


reklama