Zarządzanie Majątkiem
Doradztwo Inwestycyjne Poznań
Nieruchomości, Konsultacje
Generuj pasywny przychód
Rebank.pl

Nowe Mieszkania przy Suchej
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w bloku
Mieszkania przy Głównej
URBANO.pl

Nowe Mieszkania przy Wawrzyniaka
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w centrum
Mieszkania na Jeżycach
tel. 61 221 25 21
URBANO.pl

Warunki Zabudowy, Projektowanie
Doradztwo Prawne, Urbanistyka,
Planowanie Przestrzenne - WZ
Projektowanie, Uzgadnianie
URBANO.pl

Licytacje Komorniacze Poznań
Aktualne licytacje mieszkań
Licytacje działek, domów
Nieruchomości zadłużone
poprawny.pl
Obwieszczenie o II licytacji nieruchomości – Luboń, ul. Poniatowskiego 41/Lipowa 62-64
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Bartosz Guzik, działając na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że

Poznanskie-Nieruchomosci.pl

22 maja 2014 r. o godzinie 09:00
w sali nr 106 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda
ul. Szyperska 14


odbędzie się druga licytacja,

nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Luboń,

nr działki 123/4, obręb ewidencyjny Żabikowo, arkusz mapy 7,

według treści księgi wieczystej położonej przy ul. Lipowej 62 i 64, według wypisu z rejestru gruntów przy ul. Poniatowskiego 41,

dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr PO2P/00013695/3.

   Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolno stojącej o powierzchni użytkowej 348,66 m kw. Uzbrojenie terenu pełne. Budynek podpiwniczony, z poddaszem użytkowym i garażem w bryle budynku. Budynek od kilku lat jest nieużytkowany. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania (rozprowadzone przewody - brak pieca i grzejników) i telefoniczną. Budynek nieogrzewany i nieużytkowany.

   Suma oszacowania wynosi 723.100,00 zł, a cena wywołania równa jest 2/3 częściom sumy oszacowania i wynosi 482.066,67 zł.

   Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. w kwocie 72.310,00 zł, którą należy wpłacić:
- na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez Nordea Bank Polska S.A., w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji;
- gotówką w dniu i miejscu licytacji na 30 minut przed jej rozpoczęciem;
- w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

   W okresie dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w siedzibie sądu akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym. Operat dostępny jest także w kancelarii komornika.

   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą w licytacji i przysądzeniu własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

   Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Osoba do kontaktu: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Bartosz Guzik, Poznań, ul. J. Kochanowskiego 4/6, tel. 61 8517 546
Data: 23.04.2014, godzina: 15:38:58.


reklama