Zarządzanie Majątkiem
Doradztwo Inwestycyjne Poznań
Nieruchomości, Konsultacje
Generuj pasywny przychód
Rebank.pl

Nowe Mieszkania przy Suchej
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w bloku
Mieszkania przy Głównej
URBANO.pl

Nowe Mieszkania przy Wawrzyniaka
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w centrum
Mieszkania na Jeżycach
tel. 61 221 25 21
URBANO.pl

Warunki Zabudowy, Projektowanie
Doradztwo Prawne, Urbanistyka,
Planowanie Przestrzenne - WZ
Projektowanie, Uzgadnianie
URBANO.pl

Licytacje Komorniacze Poznań
Aktualne licytacje mieszkań
Licytacje działek, domów
Nieruchomości zadłużone
poprawny.pl
16 mln zł z UE na drogę Kleszczewo-Swarzędz
Ponad 16 milionów złotych unijnej dotacji przyznano powiatowi poznańskiemu na kompleksową przebudowę drogi powiatowej 2410P na odcinku węzeł Kleszczewo (S5)-Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyżowania z ulicą Olszynową).

Poznanskie-Nieruchomosci.pl

   Inwestycja, której całkowity koszt szacowany jest na blisko 22 miliony złotych, ma zostać zrealizowana zaledwie w ciągu 2 lat. Na 7-kilometrowym odcinku drogi z nową i odwodnioną nawierzchnią, poszerzoną do 7 metrów, powstaną m.in. chodniki i ścieżki rowerowe oraz ronda. To z kolei wpłynie na wzrost bezpieczeństwa i komfort jazdy rowerzystów, kierowców oraz ruchu pieszego.
   - To niewątpliwie sukces powiatu poznańskiego i ogromne wyzwanie dla naszych drogowców. Projekt został bardzo dobrze oceniony, stąd otrzymaliśmy tak wysoką dotację ze środków unijnych. W tym przypadku można śmiało powiedzieć, że z naszego budżetu na tak kompleksową przebudowę drogi z Kleszczewa do Zalasewa wydamy tylko 5 milionów złotych - nie ukrywa zadowolenia Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański. - Dlatego niezwłocznie po podpisaniu umowy na dofinansowanie rozpoczynamy przygotowania do przetargu na wykonawcę robót, który planujemy ogłosić na przełomie kwietnia i maja tego roku.
   Blisko 7-kilometrowa droga stanowi jedno z kluczowych połączeń gmin Kleszczewo i Swarzędz, a także istotny element powiązań drogowych z Poznaniem. Ma to szczególne znaczenie w kontekście obserwowanego od kilku lat wzrostu liczby mieszkańców w tych gminach i w konsekwencji narastającego ruchu w kierunku Poznania.
   Odcinek stanowi także bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr S5, będącą elementem sieci dróg TENT w obszarze węzła poznańskiego związanego z korytarzem TENT (korytarzem autostrady A2). Ponadto łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 434, a pośrednio z drogą krajową nr 92 w Swarzędzu.
   Projekt będzie miał duży wpływ na poprawę warunków przejazdu zarówno dla użytkowników w ruchu lokalnym (międzygminnym dla Swarzędza, Kleszczewa i Kostrzyna) jak i tranzytowym (przejazdowym przez wskazane gminy) we wschodniej części powiatu poznańskiego.
    Dzięki przebudowie na długości ok. 7 km w ramach inwestycji przewiduje się między innymi:
- poszerzenie jezdni do 7,0 metrów,
- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni do przeniesienia ruchu KR4,
- budowę dwóch rond w miejscowości Gowarzewo na skrzyżowaniu ul. Tuleckiej z drogą powiatową 2429P oraz na skrzyżowaniu ul. Siekiereckiej i Trzeckiej z drogą powiatową 2429P.
korekty skrzyżowań polegających na powstaniu:
- skrzyżowania skanalizowanego (ul. Starowiejska w Gowarzewie),
- 3 skrzyżowań z wydzieleniem tzw. kieszeni dla lewoskrętu przy ul. Świerkowej, Czarnoleskiej oraz Olszynowej i Francuskiej w Kruszewni,
- wykonanie chodników (na całej długości projektowanego odcinka drogi), ścieżek rowerowych (o dł. 5,9 km), 11 zatok autobusowych, bezpiecznych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów na azylach,
- przed wjazdem do miejscowości planuje się wykonać wyspy uspokajające korygujące tor ruchu pojazdów,
- przebudowę istniejących zjazdów do nieruchomości przyległych do drogi oraz przepustów,
- zapewnienie właściwego odwodnienia drogi, a w miejscowościach wykonanie kanalizacji deszczowej.
    Wartość całego zadania szacuje się na ok. 22 mln zł (wraz z dokumentacją i wstępnymi kosztami podziałów). Kwota ta uwzględnia środki pomocowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, które wynoszą 16.156.549 zł, a środki własne ok. 5.500.000 zł.
Data: 21.03.2017, godzina: 16:37:49.


reklama